Obchody zakończenia II wojny światowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lgocie Małej

Historia
10.05.2019
Obchody zakończenia II wojny światowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lgocie Małej

8 maja 2019 roku  powitał wszystkich  słońcem.

W tym dniu o godzinie 16:00  w Zespole Szkolno –Przedszkolnym  w Lgocie Małej rozpoczęła się  uroczystość upamiętniającą zakończenie II wojny światowej. Kulminacyjnym punktem uroczystości było wspomnienie pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców, których nazwiska widnieją na pomniku w Pieńkach  Szczepockich, a byli to:

Wacław Bożeński

Antoni Dziubek

Stanisław Jezuita

Bolesława Kaczyńska

Władysław Kaczyński

Ignacy  Kokoszczyk

Józef Kowalczyk

Adolf Kupka

Lucjan Kupka

Józef Kwarciak

Zygmunt Mysłek

Jan Orziński

Stefan Orziński

Edward Politański

Władysław Porada

Stefan Rygał

Stefan Stacherski

Stanisław Topolski

Józef Wieczorek

Jan Zatoń

Stanisław Zatoń

Po odśpiewaniu  hymnu narodowego pani dyrektor przywitała zaproszonych gości, uczniów, rodziców i mieszkańców. Uczniowie pod kierunkiem  nauczyciela pani Moniki Kluski przedstawili montaż słowno –muzyczny  o tragicznych i bolesnych  czasach tamtych dni. Po skończonej akademii głos zabrała pani Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka podkreślając jak ważne jest pielęgnowanie pamięci  o tych, którzy przyczynili się do wolności i niepodległości naszej ojczyzny oraz pani Wiesława Domagała Radna Gminy Kruszyna wspominająca czasy wojenne w swoim domu rodzinnym. Druga część uroczystości  odbyła się pod pomnikiem  w Pieńkach Szczepockich. Obecni tam uczcili minutą ciszy ofiary II wojny światowej oraz złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Ósmy  i dziewiąty  maja 1945 r. – są uznawane na świecie za moment zakończenia II wojny światowej.  W Europie Zachodniej, a  także w Polsce, oficjalnym Dniem Zwycięstwa jest 8 maja. Tego dnia w 1945 roku, o godz. 15.00, ogłoszono koniec wojny. Dzień wcześniej, 7 maja Niemcy podpisały swoją kapitulację w Reims we Francji, w obecności przedstawicieli Wielkiej Brytanii, Francji i ZSRR. Rosjanie zażądali jednak od Niemiec osobnego podpisania kapitulacji. Nastąpiło to w Berlinie o północy z 8 na 9 maja, a według czasu moskiewskiego  o godz. 2.00 już 9 maja. Stąd w ZSRR jako datę zakończenia wojny przyjęto 9 maja. Również w Polsce przez ponad 40 lat oficjalnie Dzień Zwycięstwa obchodzono 9 maja. Kapitulacja III Rzeszy zakończyła tylko wojnę w Europie. Toczyły się jeszcze walki z  Japonią na Dalekim Wschodzie. Dopiero kapitulacja Japonii  2 września 1945 roku zakończyła II wojnę światową. Fatalną dla Polaków  była konferencja, która odbyła się w dniach od 4 do11 lutego 1945 r. w Jałcie. W obliczu zbliżającego się zwycięstwa Wielka Trójka uzgodniła podział terytorialny Europy. To właśnie za sprawą konferencji jałtańskiej Polska utraciła m.in. Kresy Wschodnie na rzecz ZSRR i dostała się w obszar dominacji sowieckiej w powojennej Europie. Chociaż koniec wojny w Europie oznaczał zwycięstwo nad nazizmem i ocalenie narodu polskiego przed biologiczną zagładą, to jednak 8 maja jest dniem klęski narodów wschodniej Europy  oddanych przez zachodnich aliantów pod sowieckie panowanie.

przejdź do galerii