Obwieszczenie Wójta gminy

Urząd Gminy
10.09.2020
Obwieszczenie Wójta gminy

Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości, że Zarząd Koła Łowieckiego „ŁOŚ” w Częstochowie w dniach 20.09.2020 r., 04.10.2020 r., 18.10.2020 r. organizuje zbiorowe polowanie na ptactwo oraz drapieżniki  na terenie obwodów łowieckich nr 10 oraz 19, obejmującym teren gmin Mykanów, Kłomnice, Kruszyna, Mstów.

Miejsce zbiórki w przypadku obwodu 19:  Krasice ul. Leśna 25 godz. 8.00-16.00. W przypadku obwodu 10: Borowno ul. Cmentarna 1 godz. 8.00-16.00.

Jednocześnie informuję, że Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż
3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz
z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2.