Odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy
17.12.2021
Odbiór odpadów komunalnych

Informujemy, że od stycznia 2022 roku, odpady komunalne z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy będą odbierane przez  firma EKOPRO Sp. z o.o. ul. Kopalniana 14A/114, 01-321 Warszawa.

Wybrana do wykonywania usług firma będzie wykorzystywała użytkowane obecnie przez mieszkańców kubły na odpady zmieszane, popiół i szkło (nie będzie wymiany tych pojemników).

Do końca miesiąca bieżącego roku, nowy odbiorca odpadów komunalnych dostarczy kubły na odpady z tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych oraz metalu, które zastąpią dotychczasowe “żółte worki”. Pojemniki zostaną dostarczone do poszczególnych nieruchomości bezpośrednio przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów.

Pojemniki o pojemności 120 l przysługują gospodarstwom, w których zamieszkuje do trzech osób. Natomiast dla nieruchomości, w których zamieszkują więcej niż 3 osoby, przeznaczone zostaną pojemniki o pojemności 240 l.

Odpady zbierane do worków, prosimy wystawiać w tych pojemnikach przy najbliższym odbiorze odpadów jeszcze w 2021 roku, a następnie składować odpady w dostarczonych kubłach.

Firma, w trakcie odbioru będzie zaopatrywać mieszkańców w odpowiedniego koloru worki na odpady segregowane, przeznaczone na frakcję obejmującą papier i frakcję obejmującą odpady biodegradowalne.