Ogłoszenie w sprawie wystąpienia strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą

Informacje
12.07.2019
Ogłoszenie w sprawie wystąpienia strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą

Wójt Gminy Kruszyna informuje, że w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą, rolnicy, których uprawy zostały dotknięte przedmiotowym zjawiskiem, mogą składać wnioski o oszacowanie strat przez Komisję powołaną zarządzeniem Wojewody Śląskiego.

Samo złożenie  wniosku i oszacowanie nie skutkuje udzieleniem pomocy, należy spełniać inne określone prawem warunki.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Kruszyna, pokój Nr 6A.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Kruszynie, pok. Nr 6A,  lub można je pobrać poniżej.

UWAGA!

  • uprawy zebrane przez rolników przed oględzinami Komisji nie będą brane pod uwagę przy szacowaniu strat,
  • powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie składane do ARiMR na 2019 rok.

W przypadku pojawienia się nowych wytycznych Ministra Rolnictwa dotyczących zasad szacowania strat oraz wzorów protokołów, tut. Urząd będzie wzywał rolników do przekazania stosownych informacji, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia protokołów.

Załączniki: