Po XXXIX Sesji Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
13.09.2018
Po XXXIX Sesji Rady Gminy Kruszyna

W środę, 12 września br., odbyła się kolejna już XXXIX Sesja Rady Gminy Kruszyna.  W pierwszej kolejności Rada Gminy przyjęła protokoły z poprzednich Sesji po czym  wysłuchała sprawozdania Wójta Gminy z działalności między sesjami.

Podczas sesji Pani Wójt ogłosiła wyniki oraz wręczyła nagrody zwycięzcom gminnego konkursu „Ekologiczna Zagroda 2018”. Komisja konkursowa po dokonaniu oględzin zgłoszonych zagród i po nadaniu punktacji  ustaliła następujące wyniki przeglądu:

I miejsce – Pani Mirosława Pachuc z Lgoty Małej,

II miejsce – Państwo Renata i Jarosław Stefanowscy z Bogusławic.

W dalszej kolejności  Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 11 uchwał m.in. dotyczących kwestii związanych ze sprzedażą alkoholu w Gminie Kruszyna, zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, emisją obligacji oraz udzieleniem pożyczki dla Klubu Sportowego „Płomień” z Lgoty Małej.

Załączniki: