PODPROGRAM 2017 – efekty

Informacje
06.09.2018
PODPROGRAM 2017 – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie z terenu województwa śląskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie zrealizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki: