Podsumowanie roku 2020

Urząd Gminy
31.12.2020
Podsumowanie roku 2020

Szanowni Państwo, dobiega końca szczególny i wyjątkowo trudny rok, który upłynął przede wszystkim pod znakiem pandemii COVID-19. Trudny nie tylko z uwagi na fakt, że wielu z nas zmagało się z chorobą, która  jak doskonale wiemy, może nawet zabić, ale także z powodu kryzysu gospodarczego, będącego następstwem sytuacji epidemicznej i wprowadzonych ograniczeń.

Finanse samorządów także „oberwały”. Jednym ze składników dochodów  każdego samorządu, w tym i naszej gminy jest udział PIT. Tych mieliśmy w tym roku mniej niż przewidywaliśmy, ponieważ dotknięte kryzysem firmy nie były w stanie ich płacić, wiele ludzi pozostawało bez zatrudnienia. Niestety wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku nie będzie pod tym względem lepiej. W celu choć częściowego zrekompensowania tych ubytków,  z ekonomicznego punktu widzenia wspólnie z radnymi Rady Gminy Kruszyna zdecydowaliśmy się symbolicznie podwyższyć stawki podatków i opłat lokalnych na 2021 rok. Dochody z podatków są ściśle powiązane z wydatkami, więc mniejsze dochody siłą rzeczy muszą przełożyć się ilość inwestycji i remontów. Robimy wszystko aby zaplanowane zadania były wykonane a poziom życia mieszkańców gminy Kruszyna systematycznie wzrastał.

Z punktu widzenia samorządu gminy Kruszyna 2020 rok miał jednak swoje pozytywne strony. Udało nam się pozyskać środki zewnętrzne na realizację kilku ogromnych inwestycji. I tak zakończyliśmy budowę III etapu kanalizacji w Kruszynie i mamy już zakontraktowane 2 mln zł na IV etap. Tym samym wkrótce zamkniemy temat budowy instalacji sanitarnej w miejscowości Kruszyna. Dzięki dotacji w wysokości 2 mln zł pełną parą idzie budowa kanalizacji w Teklinowie.

Przejeżdżając przez Lgotę Małą nie da się nie zauważyć prowadzonych prac budowlanych  na obiekcie byłego przedszkola. Remont budynku jest tak szeroki, że właściwie powstanie nowe, bardzo nowoczesne „lokum” dla najmłodszych mieszkańców gminy Kruszyna. To zadanie zostało wsparte środkami zewnętrznymi w wysokości 1 mln. zł

Niespełna miesiąc temu rozpoczęta została budowa sali gimnastycznej w Widzowie. Inwestycja oczekiwana i pożądana od 20 lat. Oprócz zaspokojenia potrzeby mieszkańców Widzowa w zakresie posiadania miejsca do organizowania imprez sportowych i kulturalnych gmina Kruszyna będzie miała pierwszą i pewnie jedyną pełnowymiarową salę gimnastyczną. I tu znów realizacja tego zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu ponad 2 mln zł z Ministerstwa Sportu.

W mijającym roku 2020 wykonana została droga w Widzówku, także ze wsparciem zewnętrznym.

Biorąc powyższe pod uwagę w sumie nie było źle. Mając do dyspozycji kilkusettysięczny budżet inwestycyjny zrealizowaliśmy tak dużo zadań. Mamy co robić w 2021, bo trzeba kończyć rozpoczęte budowy.

Trzeba tylko zdrowia i optymizmu na kolejne dni.

Na koniec chciałabym życzyć Państwu dużo zdrowia i wytrwałości w przestrzeganiu wytycznych sanitarnych, które wyeliminuje możliwość zakażenia się. Chyba wszyscy mamy nadzieję, że pandemia niebawem się zakończy i wrócimy do normalnego funkcjonowania. Dopóki jednak trwa, dbajmy o siebie i innych, nośmy maseczki, zachowujmy dystans i pamiętajmy o higienie rąk.

Pragnę Państwa zapewnić, że Urząd Gminy będzie dalej służył mieszkańcom mimo ograniczeń w zakresie bezpośredniej obsługi. Pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji w kontakcie telefonicznym lub mailowym.   

Pozdrawiam serdecznie i życzę spełnienia wszystkich planów i zamierzeń w Nowym Roku 2021.

Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy Kruszyna