PODZIĘKOWANIE

Urząd Gminy
29.01.2024
PODZIĘKOWANIE

Dwudziesty szósty  stycznia tego roku jest ostatnim dniem mojej pracy w Urzędzie Gminy Kruszyna. Po czterdziestu dwóch latach aktywności zawodowej postanowiłam skorzystać z przywilejów emerytki.

Mając za sobą piętnaście lat intensywnej pracy na stanowisku Sekretarza Gminy Kruszyna, obfitującej w liczne działania kulturalne, akcje, uroczystości o różnej skali, skupiające różne grupy społeczności lokalnej, a także bieżące organizowanie pracy w Urzędzie mam pełną świadomość naprawdę dobrze wykonanej pracy. Oczywiście nie oznacza to, że pracy tej nie można wykonać jeszcze lepiej i z jeszcze większym rozmachem. Tego życzę mojemu następcy.

Mój czas refleksji nad minionym okresem pracy w Urzędzie Gminy Kruszyna skrócę teraz jedynie do samych podziękowań, bo te są najważniejsze i to one pozostają we wdzięcznej pamięci.

Przede wszystkim słowa podziękowania kieruję do Pani Wójt, do Radnych, Sołtysów, członków Klubów Sportowych,  Pań z Koła Gospodyń, wokalistek zespołu Ale!Babki, Kapelmistrza i muzyków orkiestry dętej, strażaków, członków Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny i Koła Seniorów.

Nie mniej ciepłe słowa kieruję w stronę Koleżanek i Kolegów – pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej.  Codziennie razem spędzaliśmy przynajmniej 8 godzin realizując zadania służące mieszkańcom Gminy Kruszyna. Dziś serdecznie dziękuję za rzetelną pracę i zaangażowanie w wielu sprawach, często wykraczających poza  przydzielony zakres obowiązków. Praca z Wami to wielka przyjemność i to bardziej po mojej stronie.  Dla mnie ta współpraca będzie  zawsze kojarzyć się ze szczerością, uśmiechem i życzliwością.

Większość imprez, które dane było mi realizować, była możliwa dzięki wsparciu ze strony placówek oświatowych z terenu gminy, a przede wszystkim Szkoły Podstawowej w Kruszynie i ostatnio w Widzowie. Dziś przedstawicielom społeczności przedszkolnych i szkolnych przekazuję serdeczny uścisk dłoni.

Na końcu dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Kruszyna za współpracę. Długoletni okres pracy w Urzędzie Gminy był dla mnie podstawą do samorealizacji i wypełniania zadań w satysfakcjonujący sposób. W mojej pracy nigdy nie brakowało bliskich kontaktów ze środowiskiem. Cieszę się, że na swojej zawodowej drodze spotkałam tak wiele osób zaangażowanych w działanie na rzecz Gminy Kruszyna. Te kontakty i współpraca były dla mnie wielką przyjemnością a dzisiaj satysfakcją za osobisty wkład w jej rozwój.

Życzę Państwu dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym i przede wszystkim dobrych decyzji. Podziękowania zakończę słowami piosenki z kabaretu Elita autorstwa Jana Kaczmarka “Chwile czekania”:

Najpiękniejsze jest to, co przed nami,
co nam przyjdzie dopiero przeżyć,
co się zjawi z nowymi wiosnami,
by nam życie cudownie odświeżyć.

                                                               Z wyrazami szacunku Małgorzata Wierzbicka