POPŻ 2014-2020 PP 2021 Plus – efekty

GOPS
27.12.2023
POPŻ 2014-2020 PP 2021 Plus – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie z terenu województwa śląskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykułów spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 103 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Kruszyna.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy 1,648 ton żywności w formie o 107 paczek żywnościowych.