Porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zawieszone

Informacje
24.08.2020
Porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zawieszone

W związku dynamicznie rozwijającym się zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem COVID-19, w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U.2020 r., poz. 374) informujemy, że osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu częstochowskiego zostaje zawieszone od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania.

Informujemy również, że w związku z zaistniałą sytuacją możliwe jest  mailowe udzielenie porady.

W celu skorzystania z porady telefonicznej lub mailowej należy pobrać zgłoszenie porady na odległość (w załączeniu), wypełnić, osobiście podpisać i skan zgłoszenia przesłać do przypisanego do naszej gminy prawnika, którym jest Pani Anna Kweczka – Janeczka, email: anna.kweczka@adwokatura.pl

Drukuj

Załączniki: