Problemy z komunikacją autobusową

Informacje
12.09.2019
Problemy z komunikacją autobusową

Na terenie gminy Kruszyna usługi publicznego transportu drogowego w zakresie przewozu osób realizuje  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A. Kursy autobusów  odbywają się na liniach komunikacyjnych Częstochowa – Bogusławice i z powrotem oraz Częstochowa – Lgota Mała i z powrotem.

W okresie tegorocznych wakacji wystąpiły częste przypadki odwoływania niektórych kursów, szczególnie w godzinach popołudniowych. W odpowiedzi na interwencje  kierowane przez tutejszy Urząd Gminy otrzymywaliśmy wyjaśnienia, że przyczyną takiej sytuacji jest brak pełnej obsady kierowców ze względu na nasilenie urlopów oraz zapewnienie, iż po wakacjach problem zostanie rozwiązany.

Ze strony gminy Kruszyna utrzymywane są stałe kontakty z kierownictwem Przedsiębiorstwa PKS Częstochowa w tematyce  usług przewozu mieszkańców publiczną komunikacją autobusowa  do  Częstochowy. Podczas rozmów byliśmy informowani, że  średnia rentowność wszystkich kursów autobusowych wykonywanych na teren gminy  jest niedeficytowa. Wobec tego na naszych liniach komunikacyjnych nie są planowane  ograniczenia w obowiązującym rozkładzie jazdy. Kolejnym działaniem PKS-u potwierdzającym taki stan rzeczy była sprzedaż biletów miesięcznych młodzieży uczęszczającej do częstochowskich szkół. W publicznym ogłoszeniu Prezes Zarządu PKS Częstochowa informował, że Przedsiębiorstwo jest logistycznie i technicznie  przygotowane do świadczenia usług według rozkładu jazdy obowiązującego na dzień 02.09.2019 r.

Niestety deklaracja Zarządu PKS Częstochowa nie została spełniona i po rozpoczęciu nowego roku szkolnego dalej nie są realizowane nie tylko  kursy popołudniowe ale również w godzinach porannych.

Wobec tego ze strony Wójta Gminy Kruszyna zostały skierowane dwie pisemne interwencje z żądaniem niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, których treść zamieszono w załączeniu.

W mediach i w obiegu publicznym przekazywane są informacje o możliwości pozyskiwania przez gminy i powiaty  środków finansowych z budżetu Państwa na publiczny przewóz osób. Wobec tego przedstawiamy najważniejsze regulacje w tym zakresie, określone w przyjętych w br. przepisach prawnych

Zasady udzielania dofinansowania na takie cele  określa ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Z funduszu może być dofinansowane przywracanie lokalnych połączeń autobusowych na liniach komunikacyjnych  nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy, tj. 18 lipca 2019 roku.

Kwota dofinansowania może wynosić nie więcej niż 1 zł do 1 wozokilometra i będzie obowiązywała do końca 2021 roku. W kolejnych latach dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyżej niż 0,80 zł do  wozokilometra.

Z przepisów ustawy jednoznacznie wynika, iż dopłat nie można pozyskać na poprawę rentowności  funkcjonujących linii komunikacyjnych.

Załączniki: