PUP Częstochowa – środki na tworzenie miejsc pracy

Informacje
20.09.2018
PUP Częstochowa – środki na tworzenie miejsc pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, informuje, że posiada środki dla pracodawców/przedsiębiorców na utworzenie stanowiska pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla zatrudnianego pracownika powyżej 30 roku życia.

Środki na to działanie pochodzą z realizowanego przez urząd pracy projektu pn. “Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2.

Aby skorzystać ze wsparcia finansowego na utworzenie stanowiska pracy należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pokój nr 11 lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer
34 3706156.

Warto też odwiedzić stronę internetową urzędu pracy czestochowa.praca.gov.pl, gdzie znajdują się dokładniejsze informacje na temat oferowanych form pomocy.