PUP Częstochowa – środki na tworzenie miejsc pracy

Informacje
20.09.2018
PUP Częstochowa – środki na tworzenie miejsc pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, informuje, że posiada środki dla pracodawców/przedsiębiorców na utworzenie stanowiska pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla zatrudnianego pracownika powyżej 30 roku życia.

Środki na to działanie pochodzą z realizowanego przez urząd pracy projektu pn. “Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.2.

Aby skorzystać ze wsparcia finansowego na utworzenie stanowiska pracy należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pokój nr 11 lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer
34 3706156.

Warto też odwiedzić stronę internetową urzędu pracy czestochowa.praca.gov.pl, gdzie znajdują się dokładniejsze informacje na temat oferowanych form pomocy.

Drukuj