Scalenie gruntów

Rolnictwo
15.03.2024
Scalenie gruntów

Informacja na temat robót budowlanych polegających na gruntownej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej w miejscowościach Baby i Jacków.

Załączniki: