Spotkanie z Posłem na Sejm RP

Informacje
16.10.2020
Spotkanie z Posłem na Sejm RP

Temat „śmieciowy” jest wciąż aktualny i „spędza sen z powiek” lokalnej władzy. Ustalenie wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie śmieci jest nadal kontrowersyjne i niejasne. Na wysokość opłaty „śmieciowej” ma wpływ wiele czynników o których wielokrotnie pisaliśmy.

Problem urósł już do takich rozmiarów, że nasi Radni postanowili o tym mówić głośno i pytać u źródła, a więc w samym Parlamencie.

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy Kruszyna Józefa Wąsikiewicza i Wójta Gminy Jadwigi Zawadzkiej w dniu 13 października br. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie radnych z Panią Izabelą Leszczyną Posłem na Sejm RP. 

Pani Poseł czuła się zaszczycona zaproszeniem i zaznaczyła na wstępie, że posłowie z danego okręgu bardzo chętnie będą spotykać się samorządowcami, a ci z kolei dla dobra wspólnego powinni współpracować ze wszystkimi opcjami politycznymi.

Po tym kurtuazyjnym wstępie rozpoczęła się merytoryczna rozmowa. W pierwszej kolejności  radni przedstawili jak wygląda realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z najniższego poziomu a mianowicie samorządu gminnego. Tak naprawdę, pomimo tego że jest to zadanie własne gminy jego wykonanie jest ściśle obwarowane przepisami  wyżej cytowanej ustawy i innych i gmina nie ma możliwości w żaden sposób wpłynąć na zminimalizowanie opłaty „śmieciowej” ciążącej na obywatelach. I tu należy wymienić choćby obowiązek odbierania odpadów dwa razy w miesiącu, wysokość opłaty tzw. marszałkowskiej, brak możliwości decydowania o udzielaniu koncesji firmom świadczącym usługi odbioru i utylizacji śmieci.

Radni tryskali pomysłami co można byłoby zrobić w zakresie usprawnienia gospodarki śmieciowej. Pytali dlaczego wciąż nic się nie robi na szczeblu centralnym w celu odzysku odpadów zbieranych selektywnie. Głownie mieli na uwadze plastikowe opakowania, butelki, które można byłoby oddać  do sklepu za symboliczną gratyfikacją. To samo mogłoby dotyczyć opakowań szklanych np. „małpek”, których jest, nie da się niestety ukryć, coraz więcej.

Padło nawet stwierdzenie „po co było zmieniać coś co w miarę dobrze funkcjonowało kiedy właściciele posesji sami podpisywali umowy z firmami na usługi odbioru i zagospodarowania śmieci”.

Pani Poseł wyjaśniła, że intencją ustawodawcy była ochrona środowiska poprzez wyeliminowanie procederu palenia śmieci  w piecu i wywożenia ich na dzikie wysypiska. Niemniej zaznaczyła, że segregacja śmieci powinna być poprzedzona edukacją społeczeństwa. 

Wszystkie propozycje wydały się Pani Poseł bardzo ciekawe i godne przedyskutowania w parlamentarnych zespołach tematycznych. Obiecała poinformować nas o złożonych w tym temacie wnioskach i interpelacjach

Drugim poruszonym tematem był transport publiczny, mówiąc kolokwialnie zapewnienie usług komunikacyjnych na takim poziomie jakie świadczył przewoźnik PKS  w roku ubiegłym. Gmina Kruszyna nie ma własnej komunikacji i zapewnienie sprawnego połączenia z Częstochową jest bardzo istotne dla uczniów szkół średnich i wyższych oraz osób dojeżdżających do pracy. Pani Poseł doskonale znała problem.

Na koniec powiało optymizmem, że być może coś się zmieni na lepsze. W myśl zasady „czym głośniej się puka tym pewniej że ktoś usłyszy”. To spotkanie zapoczątkowało nasze pukanie, wołanie, proszenie o zauważenie problemów lokalnej, stosunkowo niezamożnej społeczności gminy Kruszyny.