Świadectwa, dyplomy i tablety

Gmina
21.10.2019
Świadectwa, dyplomy i tablety

W połowie sierpnia br. seniorzy zakończyli zajęcia w ramach kursu komputerowego. Po celebracji oraz wysłaniu do oceny przez koordynatorów swojego autorskiego projektu, który miał na celu przybliżenie historii gminy, kursanci cierpliwie czekali na otrzymanie świadectw, dyplomów ukończenia kursu oraz nagrodę specjalną za wytrwałość, ogólny wynik kursu oraz wzorową frekwencję, czyli tablety. Ta ważna chwila nadeszła wreszcie 17 października, kiedy to koordynator projektu, Paweł Paleta i wójt gminy, Jadwiga Zawadzka, wręczyli uczestnikom szkolenia cenne dokumenty i równie cenny sprzęt. Dumni z tego faktu byli zarówno dzielni seniorzy, przedstawiciel fundacji, jak i również pani wójt, która życząc im zdrowia i gratulując zdobytych osiągnięć, z przyjemnością odnotowała fakt, że w jej gminie jest tak wielu przedsiębiorczych i kreatywnych seniorów.

Szkolenie komputerowe realizowała Fundacja Partycypacji Społecznej, a projekt pod nazwą „Śląska Akademia Seniora” wspierała Unia Europejska. Kilkumiesięczny kurs był bezpłatny i pozwalał nabyć praktyczne umiejętności i kompetencje cyfrowe, sprowadzone do praktycznej obsługi komputera, telefonu i Internetu.

Gminną Bibliotekę Publiczną w Kruszynie, która zawsze z wielkim zadowoleniem współpracuje z kołem seniorów, też cieszy fakt, że mając swój skromy udział w organizacji szkolenia, mogła przyczynić się do sukcesu seniorów. Pisząc o tym, równocześnie chcielibyśmy zachęcić innych mieszkańców gminy, spełniających podstawowy warunek uczestnictwa w kursie, tzn. ukończony 65. rok życia, aby wzorem swych poprzedników, zmierzyli się z własnymi chęciami, możliwościami, a przede wszystkim aspiracjami. Zachęcamy do zgłębiania tajników wiedzy komputerowej i już z góry życzymy następcom Pierwszej Dziesiątki podobnych sukcesów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie, służąca wszelkimi informacjami dotyczącymi zorganizowania drugiej edycji kursu, już od dziś przyjmuje zapisy na szkolenie komputerowe.

przejdź do galerii