Szkoły i przedszkola wyłączone z funkcjonowania do 10 kwietnia br – Rozporządzenie MEN

Oświata
23.03.2020
Szkoły i przedszkola wyłączone z funkcjonowania  do 10 kwietnia br – Rozporządzenie MEN

Do 10 kwietnia potrwają ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli  zgodnie z podpisanym zmieniającym  Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie od 25 marca 2020r  nauka obowiązkowo odbywać się będzie   poprzez zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

Załączniki: