Aktualności

Dokumenty zastrzeżone

Informacje
25.01.2023r.
Związek Banków Polskich informuje o społecznej kampanii Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE oraz Systemu Zastrzegania Kart. Szczegółowe informacje na temat wymienionych Systemów znajdują się na stronach internetowych pod adresami: https://dokumentyzastrzezone.pl oraz http://zastrzegam.pl
więcej