Aktualności

Scalenie gruntów w sołectwie Widzów a decyzje podatkowe

Urząd Gminy
22.02.2022r.
Urząd Gminy Kruszyna uprzejmie informuje, że z uwagi na trwające czynności związane ze scaleniem gruntów w sołectwie Widzów, decyzje podatkowe na rok 2022 zostały przygotowane i wydane bez zmian wynikających ze scalenia.  Po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków i wprowadzeniu ich do systemu podatkowego Urząd Gminy wyda w […]
więcej