Scalenie gruntów w sołectwie Widzów a decyzje podatkowe

Urząd Gminy
22.02.2022
Scalenie gruntów w sołectwie Widzów a decyzje podatkowe

Urząd Gminy Kruszyna uprzejmie informuje, że z uwagi na trwające czynności związane ze scaleniem gruntów w sołectwie Widzów, decyzje podatkowe na rok 2022 zostały przygotowane i wydane bez zmian wynikających ze scalenia.  Po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego w Częstochowie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków i wprowadzeniu ich do systemu podatkowego Urząd Gminy wyda w trakcie roku 2022 nowe decyzje uwzględniające zmiany jakie zaszły u każdego podatnika w wyniku scalenia.

Tymczasem proszę uregulować należności podatkowe w kwotach i terminach wskazanych w otrzymanej decyzji podatkowej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 343202003 wew. 35 lub 533367585.