Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Kruszyna

Oświata
13.06.2022r.
Gmina Kruszyna otrzymała dofinansowanie w ramach programu rządowego  Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Celem programu jest wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Dofinansowanie w roku 2022 otrzymały trzy przedszkola Gminne Przedszkole w Kruszynie –2 500,00 zł +625,00 zł wkład […]
więcej