Aktualności

XXXII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
07.03.2022r.
Informuję, że w dniu 9 marca 2022 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy. Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wikłów […]
więcej