Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – terminy dostaw

GOPS
26.04.2022r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje że, dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) wydawana będzie w budynku OSP w Jackowie, ul. Strażacka 7, w godz. od 8.00 do 14.00 w dniu: 27-05-2022 r.
więcej