Transplantologia – dar życia

Informacje
04.05.2023
Transplantologia – dar życia

Transplantologia, czyli przeszczepianie narządów jest metodą ratowania życia osoby chorej, która potrzebuje zdrowego narządu, aby żyć.
Metoda ta polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka.