Tydzień Bibliotek

Biblioteka
25.04.2019
Tydzień Bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie w dniach 8-15 maja bierze udział w akcji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Tydzień Bibliotek. Jest to program promujący czytelnictwo oraz biblioteki. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczne hasło przewodnie: #biblioteka.