Uwaga na tlenek węgla!

Informacje
14.11.2019
Uwaga na tlenek węgla!

Rozpoczęcie sezonu grzewczego zwiększa ryzyko zatruć tlenkiem węgla, potocznie zwanym czadem. Źródłem jego emisji są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym lub paliwem. Nie ma zapachu ani koloru, jest za to silnie trujący.

Tlenek węgla jest gazem nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał, a nawet śmierć.

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie spowodowane brakiem odpowiedniej ilości tlenu, do którego może dojść np. gdy są zbyt szczelnie zamknięte okna i brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku węgla i utrudnia jego odpływ. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Przypominamy, że na właścicielach budynków jednorodzinnych jak i wielorodzinnych spoczywa obowiązek dokonywania przeglądów przewodów kominowych cztery razy do roku od palenisk opalanych paliwem stałym i dwa razy do roku od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym.

Apelujemy  o  instalowanie  w  swoich  domach  czujek  dymu  i  tlenku  węgla.

PAMIĘTAJ

BEZPIECZEŃSTWO  TWOJE  I  TWOJEJ  RODZINY

ZALEŻY PRZEDE  WSZYSTKIM  OD  CIEBIE.

Załączniki: