W naszej gminie z roku na rok żyje się lepiej

Gmina
19.06.2020
W naszej gminie z roku na rok żyje się lepiej

Szanowni Państwo 31 maja br. oddałam w Państwa ręce Raport o stanie gminy za rok 2019. Dokument ten został opracowany po raz drugi. W ubiegłym roku zmiana ustawy o samorządzie gminy po raz pierwszy wymusiła sporządzenie Raportu. Opracowanie to ma służyć dyskusji społecznej na temat sukcesów i porażek lokalnego samorządu, a także analizie słabych i mocnych stron gminy Kruszyna. Porównując  dane z Raportu za rok 2018 i 2019 jednoznacznie można stwierdzić, że w naszej gminie z roku na rok żyje się lepiej.

W latach ubiegłych wysiłek finansowy skoncentrowany był na budowie kanalizacji w Kruszynie. To wielkie przedsięwzięcie jak na możliwości budżetowe naszej gminy . Dziś z satysfakcją mówię udało się! O szczegółach inwestycji, kosztach, etapach mogliście Państwo czytać w Głosie Gminy i na naszej stronie. Mam nadzieję, że mieszkańcy Kruszyny są usatysfakcjonowani, a ja z „otwartą przyłbicą” mogę powiedzieć, że wywiązałam się z obietnic wyborczych. Dodatkowo jestem dumna, że udało nam się pozyskać maximum środków zewnętrznych, aplikowaliśmy do różnych programów i jak się okazało ze 100% skutecznością. W tym miejscu chciałabym podzielić się z Państwem radosną wiadomością, otóż będziemy realizować kolejną inwestycję mającą wpływ na ochronę środowiska. Będzie to sieć kanalizacji sanitarnej w Teklinowie. Tu warto wspomnieć, że sołectwo Teklinów kilka lat temu przeznaczyło cały fundusz solecki na sporządzenie dokumentacji budowlanej co pozwoliło na złożenie wniosku o środki pomocowe do Regionalnego Programu Operacyjnego.  Świadczy to o tym jak bardzo budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest pożądana przez społeczność Teklinowa. Po dość długim czasie oczekiwania na decyzję Zarządu Województwa Śląskiego werdykt brzmi: 2 miliony złotych na budowę kanalizacji w Teklinowie. Takie wsparcie pozwoli na realizację tej inwestycji. Kolejna miejscowość gminy Kruszyna będzie uzbrojona w sieć kanalizacyjną. Standard życia mieszkańców wzrośnie.

Szanowni Państwo to nie koniec dobrych wiadomości. Otóż rozpoczęliśmy potężne działanie  budowlane dotyczące modernizacji budynku przedszkola w Lgocie Małej. Już w przyszłym roku do dyspozycji naszych pociech oddamy wyremontowane na miarę standardów XXI wieku przedszkole. Założenia projektowe zawierają szereg proekologicznych rozwiązań takich jak kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory wentylacyjne.  Zadanie to także będzie wsparte środkami finansowymi z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości prawie jednego miliona złotych.

Cieszę się razem z mieszkańcami Lgoty Małej, że stuletni budynek przedszkola po kapitalnym liftingu uzyska zakładaną świetność i będzie służył długie lata kolejnym pokoleniom.

Cały czas realizujemy inwestycje drogowe. Do aktualnie największych należy budowa drogi powiatowej na odcinku Borowno- Zdrowa współfinansowana ze środków własnych gminy Kruszyna w wysokości 2 mln zł. Już wkrótce powstanie bardzo, bardzo długo wyczekiwane rondo przy zbiegu ulic: Denhofa, Kościuszki i Sienkiewicza w Kruszynie. Mam nadzieję, że tym sposobem rozwiąże się zaległy problem komunikacyjny. Przy wsparciu finansowym w kwocie 168 000 zł z funduszu ochrony gruntów rolnych już wkrótce rozpoczniemy budowę ulicy Nadrzecznej w Widzówku.

Te i wiele innych działań przyczynia się do wzrostu poziomu życia mieszkańców gminy Kruszyna. Wspólnie z Radą Gminy i pracownikami Urzędu konsekwentnie realizujemy zadania służące rozwojowi gminy Kruszyna.

Wójt Gminy Kruszyna – Jadwiga Zawadzka