Wakacyjne dyżury przedszkoli w gminie Kruszyna

Oświata
17.05.2023
Wakacyjne dyżury przedszkoli w gminie Kruszyna

Wójt Gminy Kruszyna informuje, iż w okresie od 3 lipca do 11 sierpnia 2023r. organizowane będą wakacyjne dyżury placówek oświatowych dla potrzeb rodzin ,które nie mają możliwości zapewnienia swoim dzieciom w wieku przedszkolnym opieki w okresie wakacji letnich.

Rodzice zainteresowani skorzystaniem z oferty wakacyjnej proszeni są o zgłoszenie tego faktu u Dyrektora placówki, do której uczęszcza dziecko, w terminie do dnia 16 czerwca 2023r.

Placówki oświatowe będą dyżurować od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 zgodnie z poniższym harmonogramem.

Ciepły posiłek będzie zagwarantowany w przypadku liczby zgłoszonych dzieci powyżej 10. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych będzie niższa niż 10, to zapewniony będzie suchy prowiant i herbata.

Opłaty za wyżywienie i pobyt powyżej 5 godzin pobierane będą w pierwszym dniu pobytu dziecka za cały zgłoszony pobyt. Ustala się odpłatność za wyżywienie w wysokości 11,00 zł brutto dziennie (w tym śniadanie + obiad). W przypadku nieobecności dziecka zwrot opłat możliwy będzie tylko w uzasadnionych sytuacjach (zaświadczenie lekarskie).

Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy Kruszyna