Wolne stanowisko pracy w biurze LGD

Stowarzyszenia
05.08.2019
Wolne stanowisko pracy w biurze LGD

Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik ds. administracyjnych, promocji i współpracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie od 12 do 19 sierpnia 2019 r. (do godz. 13.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pracownik ds. administracyjnych, promocji i współpracy”.
Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD.

Więcej informacji znajduje się na stronie stowarzyszenia.