Wstrzymane wydawanie zgód na obrót nieruchomościami

Urząd Gminy
03.10.2021
Wstrzymane wydawanie zgód na obrót nieruchomościami

Starosta Częstochowski informuje, iż w związku z zakończeniem geodezyjnych prac scaleniowych na obiekcie Widzów gmina Kruszyna, z dniem 4 października 2021 r. wstrzymane zostanie wydawanie zgód na obrót nieruchomościami w obszarze ww. obrębu ewidencyjnego.

Takie ograniczenie spowodowane jest koniecznością złożenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej operatu scaleniowego i wprowadzenia odpowiednich zmian danych w ewidencji gruntów i budynków.

Załączniki: