L Sesja Rady Gminy Kruszyna

15.03.2024r.
L Sesja Rady Gminy Kruszyna

Szczegóły wydarzenia:

20.03.2024r.
3/20/24 9:00

Informuję, że w dniu 20 marca 2024 r. o godz. 9.00 w sali Nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się L Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – referuje inspektor d.s. planowania przestrzennego P. Piotr Kmiecik.
 6. Wprowadzenie zmian bo budżetu Gminy Kruszyna na rok 2024 – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 7. Wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie na 2023 r. – referuje Kierownik GOPS P. Iwona Organka.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady oraz Wójta Gminy.
 10. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 11. Zamknięcie obrad L Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz