V Sesja Rady Gminy Kruszyna

06.02.2019r.
V Sesja Rady Gminy Kruszyna

Szczegóły wydarzenia:

08.02.2019r.
2/8/19 3:00

Informuję, że w dniu 8 lutego 2019r o godz. 15.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się V Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
  3. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  5. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz