XLV Sesja Rady Gminy Kruszyna

17.08.2023r.
XLV Sesja Rady Gminy Kruszyna

Szczegóły wydarzenia:

21.08.2023r.
8/21/23 9:00

Informuję, że w dniu 21 sierpnia 2023r. o godz. 9.00 w sali Nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego.
  4. Przyjęcie statutu Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego.
  5. Zmiana uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszyna na 2023 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  6. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2023 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  7. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz