XLVII Sesja Rady Gminy Kruszyna

20.10.2023r.
XLVII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Szczegóły wydarzenia:

25.10.2023r.
10/25/23 9:00

Informuję, że w dniu 25 października 2023r. o godz. 9.00 w sali Nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Kruszyna w miejscowości Wikłów – referuje inspektor d.s planowania przestrzennego P. Piotr Kmiecik.
 6. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą – referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 7. Wyrażenie zgody na przedłużenie umów dzierżaw nieruchomości rolnych – referuje Kierownik Referatu GKiR P. Zbigniew Zasępa.
 8. Uchwalenie wysokości stawek podatków – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 9. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2023 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 10. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 11. Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027 – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 12. Analiza oświadczeń majątkowych.
 13. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 14. Zamknięcie obrad XLVII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz