XXVI Sesja Rady Gminy Kruszyna

02.08.2021r.
XXVI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Szczegóły wydarzenia:

04.08.2021r.
8/4/21 2:30

Informuję, że w dniu 4 sierpnia 2021 r. o godz. 14.30 w trybie zdalnym odbędzie się XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
  3. Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kruszyna na rok szkolny 2021/2022 – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
  4. Przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kruszyna i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – referuje Kierownik RGK P. Zbigniew Zasępa.
  5. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2021 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  6. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz