XXVII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
09.09.2021
XXVII Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 10 września 2021 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
  3. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – referuje Kierownik RGK P. Zbigniew Zasępa.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
  5. Wprowadzenie zmiany do uchwały określającej warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Kruszyna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
  6. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2021 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  7. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz