XXXI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
18.01.2022
XXXI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 19 stycznia 2022r. o godz. 14.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
  3. Wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr XXX/224/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszyna na rok 2022 – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  4. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz