XXXIV Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
26.04.2022
XXXIV Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
  3. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2022 rok – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  4. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  5. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz