Z dniem 13 marca koniec kwalifikacji wojskowej w roku 2020

Informacje
16.03.2020
Z dniem 13 marca  koniec kwalifikacji wojskowej w roku 2020

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 423) dzień 13 marca 2020 r. jest ostatnim dniem działania powiatowych komisji lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Tracą ważność wezwania wydane na podstawie art.32 ust.8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.