Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych w miejscowości Widzów

Gmina Kruszyna zrealizowała projekt pn. „Zakup i montaż lamp solarnych ulicznych w miejscowości Widzów”. Przedmiotem zadania był zakup i montaż 10 lamp solarnych ulicznych w miejscowości Widzów. W ramach inicjatywy sołectwo Widzów zyskało nowoczesne i przyjazne dla środowiska oświetlenie uliczne w miejscu, gdzie drogi publiczne nie zostały wyposażone w urządzenia oświetleniowe. Zabudowane lampy są zasilane wyłącznie ekologiczną, powszechnie dostępną energią słoneczną. Ich funkcjonowanie nie będzie generować żadnych zanieczyszczeń środowiska. Gmina nie będzie ponosić kosztów zakupu energii elektrycznej do ich zasilania. Dzięki realizacji zadania zmieniła się jakość życia oraz zwiększyło bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zarówno pieszego jak i samochodowego.

Projekt został dofinansowany ze środków Województwa Śląskiego w formie dotacji w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku.

Całkowita wartość zadania – 74.999,25 zł brutto.

Wartość dotacji – 60.000,00 zł.