Zamknięcie drogi powiatowej Kruszyna – Borowno

Informacje
18.02.2020
Zamknięcie drogi powiatowej Kruszyna – Borowno

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie informuje, że od dnia 19.02.2020 r. planowane jest rozpoczęcie prac przy przebudowie odcinka drogi powiatowej DP 1025 S na odc. Borowno – Kruszyna w km 17+431 – 20+400 (koniec m. Borowno – do projektowanego ronda w m. Kruszyna).

Na czas robót droga będzie zamknięta dla ruchu. Dojazd z m. Borowno do m. Kruszyna będzie możliwy poprzez objazd przez miejscowości Nieznanice – Zdrowa – Baby zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Jednocześnie tutejszy Zarząd informuje, autobusy PKS z m. Borowno – do m. Kruszyna będą kursować po wyznaczonej trasie objazdu.

Planowany termin zakończenia prac i przywrócenia ruchu na w/w odcinku drogi powiatowej – 20.03.2020 r.

Załączniki: