ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY

Informacje
13.10.2020
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY

Szanowni Państwo!

W związku ze zwiększającą się liczbą przypadków zachorowania na chorobę COVID-19 w  trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz wszystkich interesantów od dnia 14 października br. do odwołania Urząd Gminy Kruszyna zostaje zamknięty dla interesantów.

Prosimy, aby wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie, elektronicznie (poprzez pocztę  e-mail, platformę e-puap) lub listownie poprzez operatora pocztowego lub skrzynkę podawczą zlokalizowaną na drzwiach urzędu.

Urząd Gminy Kruszyna funkcjonuje w pełnym zakresie i załatwia wszelkie sprawy jakie wpływają, realizowane są zadania inwestycyjne oraz bieżąca działalność. Pracownicy Urzędu będą pracować w systemie wewnętrznym w godzinach  pracy Urzędu Gminy.

Ograniczony zostaje jedynie bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz. Wynika to z troski o zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu, a tym samym realizacji wszystkich zadań, jakie spoczywają na samorządzie oraz z troski o zdrowie naszych interesantów i pracowników.

Tylko odpowiedzialne i solidarne podejście, do tej trudnej dla wszystkich sytuacji, może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa i wrócić do normalności.

INFORMACJA POD NR TELEFONU: 34/3202003, 34/3202029, 34/3202040, 34/3202054