Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów własności prywatnej położonych na terenie Gminy Kruszyna

Rolnictwo
28.01.2020
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów własności prywatnej położonych na terenie Gminy Kruszyna

Wójt Gminy Kruszyna informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.) w dniach  od 29 stycznia 2020 roku do 28 marca 2020 roku w Urzędzie  Gminy Kruszyna, ul. Kmicica 5, pok. nr 6A, w godz. 8:00 do 15:00 będzie wyłożony projekt Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów własności prywatnej, położonych na terenie Gminy Kruszyna.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu.

Uwagi należy składać na piśmie na formularzu wnoszenia uwag do projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu, w budynku Urzędu Gminy, ul. Andrzeja Kmicica 5, pok. nr 6A lub w formie elektronicznej na adres: ug@kruszyna.pl

Załączniki: