„Zdalna Szkoła” – Laptopy dla uczniów z Gminy Kruszyna

Oświata
10.04.2020
„Zdalna Szkoła” – Laptopy dla uczniów z Gminy Kruszyna

Gmina Kruszyna w ramach projektu pn Zdalna Szkoła – Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 856,72 zł na zakup laptopów. Maksymalna kwota jaką mogła pozyskać Gmina to kwota  60 000,00 zł. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione 22 laptopy, które niebawem na podstawie umowy użyczenia trafią do najbardziej potrzebujących  uczniów i  nauczycieli w celu realizowania  nauki zdalnej.

Wsparciem objętych zostanie 17 uczniów i 5 nauczycieli z 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Kruszyna. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniem COVID-19. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.