Zmiana organizacji ruchu drogowego

Urząd Gminy
10.03.2021
Zmiana organizacji ruchu drogowego

Wykonawca autostrady A1 firma POLAQUQA Sp. z o.o. informuje, że w dniach 16-18 marca 2021 r. wystąpią zmiany organizacji ruchu drogowego w zakresie przejazdu pod budowaną autostradą w miejscowościach Kruszyna i Bogusławice.

Więcej informacji w zawiadomieniu wykonawcy robót.

Załączniki: