Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Rolnictwo
27.01.2021
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Urząd Gminy Kruszyna informuje, że każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu w  terminach:

od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,

od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu określonego na 2021 rok.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

W związku z likwidacją KASY w Urzędzie Gminy Kruszyna prosimy o podawanie numerów rachunku bankowego we wniosku, na który będzie dokonywany zwrot podatku akcyzowego.

Załączniki: