Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie

Informacje
24.06.2020
Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie

         Od 16 czerwca ruszyła pełną parą kampania prewencyjna Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie pod nazwą “Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie”. Jednym z partnerów projektu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie. Akcja ma charakter profilaktyczno-edukacyjny a o jej przesłaniu możemy dowiedzieć się z przygotowanych w ramach kampanii spotów radiowych czy filmowych.       

         Organizatorzy projektu zwracają szczególną uwagę na problem korzystania ze smartfonów, w sposób niekontrolowany. Pomimo możliwości, jakie daje nam dostęp do nowoczesnej technologii, niesie on ze sobą wiele zagrożeń, jeśli korzystamy z niego niewłaściwie. Głównym celem działań inicjatorów projektu jest zapobieganie wypadkom w ruchu drogowym jak i w gospodarstwach rolnych. Według danych KRUS w 2019r. doszło do 12 909 wypadków przy pracy rolniczej, a większość z tych wypadków spowodowana była niezachowaniem należytej ostrożności podczas wykonywanych prac. Statystyki policyjne w tym zakresie są nieubłagalne i mówią same za siebie, gdyż na przejściach dla pieszych tylko w zeszłym roku w całej Polsce doszło do 2 864 wypadków, z czego 190 to wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Szacuje sie, że co czwarty wypadek drogowy spowodowany jest przez korzystanie z telefonu dotykowego, dotyczy to zarówno kierującego samochodem, rowerem, jak i pieszego.

         Analizując badania instytucji, które gromadzą dane na temat negatywnych skutków korzystania ze współczesnych urządzeń medialnych, dowiadujemy się bardzo niepokojących informacji. Źródła podają, że średnio co trzecie dziecko w wieku od 8 do 15 lat deklaruje uzależnienie od portali społecznościowych, co dziesiąty uczeń przyznaje, że nie rozstaje się z telefonem, a pierwszą czynnością po przebudzeniu młodego człowieka jest sięganie po smartfon. Ponad cztery godziny dziennie – tyle średnio młody Polak jest online, korzystając z telefonów dotykowych. Jak wskazują liczne badania dzieciom i młodzieży, spędzającej zbyt dużo czasu przed wyświetlaczem smartfona, tabletu lub telewizora grozi uszkodzenie struktury mózgu.

         Coraz częściej okazuje się, że nieprawidłowe użytkowanie smartfona dotyka nie tylko tych, którzy poruszają się w cyberprzestrzeni, ale także w realnym świecie.

         Reprezentujący na briefingu prasowym promującym kampanię, dyrektor OR KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz wspomniał, że inicjatywa wspaniale wpisuje się w prewencyjny przedmiot działalności KASY, a jej założenia będą realizowane w praktyce podczas działań prewencyjnych w roku bieżącym na terenie całego województwa śląskiego.

         Dane związane z prewencją wypadkową w rolnictwie naszego województwa budzą co najmniej zdziwienie: przez ostatnich 5 lat w województwie śląskim liczba wypadków zmalała o jedną trzecią, czyli 33 procent. W ciągu roku, w naszych licznych działaniach prewencyjnych bierze czynny udział blisko 10 tys. osób z 300 miejscowości, a w zakresie bezpieczeństwa pracy rolnej przeszkoliliśmy w 2019r. 20 tyś osób.

         W ramach akcji “Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie” został zorganizowany konkurs dla dzieci i młodzieży, polegający na napisaniu własnego utworu literackiego w wybranej formie: wiersz, opowiadanie, bajka. Prace będzie można nadsyłać do 16 lipca 2020 roku. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl

         Warto przypomnieć, iż z uwagi na zbliżający się okres wakacyjny, a co za tym idzie wzmożonych prac rolniczych, gdzie często angażowane są dzieci i młodzież w pomaganie bliskim, wspólna kampania prewencyjna ma na celu przestrzec i uświadomić zarówno rodziców, opiekunów jak i najmłodszych, że większość wypadków przy pracach rolniczych jest wynikiem braku zachowania należytej ostrożności m. in. przez korzystanie ze smartfona.