Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia
13.10.2023
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi składam najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wytrwałości w przekazywaniu wiedzy.

Dziękuję za Wasz codzienny trud wychowawczy i dydaktyczny, cierpliwość, poświęcenie i wysiłek wkładany każdego dnia w kształtowanie umysłów i postaw młodego pokolenia.

Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy Kruszyna