Akcja “AZBEST”

Informacje
01.02.2022
Akcja “AZBEST”

Urząd Gminy w Kruszynie informuje właścicieli nieruchomości, którzy zdemontowali lub zdemontują w I półroczu 2022 r. z dachów wyroby zawierające azbest (eternit), że Gmina ma możliwość pozyskania środków finansowych na ich odbiór, transport i unieszkodliwienie.

W związku z tym prosi się zainteresowanych o zgłaszanie swoich potrzeb
w siedzibie Urzędu Gminy Kruszyna, w pokoju 6A, w terminie do 31.03.2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr 34/3202003 wew. 23 i 41.

Wzór wniosku do wypełnienia znajduje się w załączniku. 

Do wniosku należy dołączyć:
– kolorowe zdjęcie zgromadzonych na działce wyrobów zawierających azbest (m.in. eternit), wraz z opisem zawierającym dokładny adres,

– ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, 

Ponadto prosimy, aby osoby, które planują prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest w 2023 roku także zgłosiły ten fakt do Urzędu Gminy Kruszyna.

Do pobrania:

Wniosek

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest