Aktualności

Formy wsparcia w ramach Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zaproszenie
30.01.2019r.
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. we współpracy z Urzędem Gminy Kruszyna ma przyjemność́ zaprosić́ Państwa na spotkanie, które odbędzie się 07.02.2019r. (czwartek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Kruszyna ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna. I. Rozpoczęcie spotkania II. Formy wsparcia w ramach Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej […]
więcej

Otwarte konkursy ofert

Konkursy
28.01.2019r.
Wójt Gminy Kruszyna ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania i realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019r. Ogłoszenie dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod tym adresem.
więcej

Ogłoszenie o wznowieniu naboru wniosków do programu “Czyste powietrze”

Informacje
24.01.2019r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, że 21 stycznia 2019 roku wznowił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej. Ponadto, w związku z […]
więcej

Akcja „AZBEST”

Informacje
24.01.2019r.
Urząd Gminy w Kruszynie informuje właścicieli nieruchomości, którzy zdemontowali lub zdemontują w I półroczu 2019 r. z dachów wyroby zawierające azbest (eternit), że Gmina ma możliwość pozyskania środków finansowych na ich odbiór, transport i unieszkodliwienie. W związku z tym prosi się zainteresowanych o zgłaszanie swoich potrzeb w siedzibie Urzędu Gminy Kruszyna, w pokoju 6A, w […]
więcej

Powiadomienie o jakości powietrza

Gmina
22.01.2019r.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach wydał powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim. W załączeniu dostępna treść tego powiadomienia.
więcej