Polowania zbiorowe

Informacje
30.09.2020
Polowania zbiorowe

Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości informację, o terminie oraz miejscu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2020/2021 organizowanych w Kole Łowieckim nr 32 ,,KNIEJA” Radomsko.
Szczegółowy plan polowań stanowi załącznik do obwieszczenia.
Jednocześnie informuję, że Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz
z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust.2.

Załączniki: